HRK SAC

HRK 

Exoneratie Arrest

HRK 8 december 2020 – EXONERATIE ARREST

VASTSTELLINGEN VAN DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN EN VERNIETIGING EXONERATIES VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE EN HET SDG HANDELSSYNDICAAT

……………..

TOELICHTING EXONERATIEBEDING

“In contracten worden veelvuldig regelingen, en dan vooral beperkingen, van aansprakelijkheid opgenomen.”

“Van belang om te beseffen is dat dit dus een relatie tussen twee professionele partijen betreft, werkzaam in dezelfde, of in elk geval aanpalende, sectoren.”

“Het is niet mogelijk om zonder instemming iemand te binden aan een eenzijdige mededeling.”

Vergelijk: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/exoneraties-less-is-more/ 

1. UITSPRAAK HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

IURE HEREDITARIO.

1.1. Vaststelling. De geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, worden door de Staat der Nederlanden Handelscorporatie onderworpen aan handelscontracten ultra vires van de Staat der Nederlanden Corporatie met de chemische farmaceutische vaccinatie industrie.

1.2. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie en de chemische farmaceutische vaccinatie industrie handelspartners, beroepen zich daarbij op de aansprakelijkheidsbeperkingen van exoneraties tussen handelspartners.

1.3. Vaststelling. Exoneraties / aansprakelijkheid beperkingen gelden alleen tussen twee professionele partijen, die werkzaam zijn in dezelfde sector of aanpalende overeenkomstige sectoren.

1.4. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie is echter NIET werkzaam in dezelfde sector of aanpalende sectoren als de chemische farmaceutische vaccinatie industrie of welke industrie dan ook.

1.5. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie ontduikt de formele vereisten voor aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties), door alle geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te dwingen om mondkappen ( industriële bedrijfskleding) te dragen, alsof de inwoners van het grondgebied, de Enige Erfgenamen, in dezelfde sector werkzaam zouden zijn als de chemische farmaceutische vaccinatie industrie.

1.6. Vaststelling. De Enige Erfgenaam heeft echter géén handelscontract met de Staat der Nederlanden Handelscorporatie en het gedwongen dragen van industriële bedrijfskleding wijst NIET op contract tussen professionals.

2. VERNIETIGING EXONERATIES STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE EN SDG HANDELSSYNDICAAT

2.1. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, wendt zich thans rechtstreeks tot de Hoge Raad der Nederlanden.

2.2. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, vernietigt de vermeende exoneraties van de Staat der Nederlanden Handelsonderneming en het kabinet onder leiding van M. Rutte, CEO.

2.3. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, mandateert de Hoge Raad der Nederlanden, om de arrestatie te gelasten van alle leden van de besloten ledenvereniging genaamd: de Staten Generaal, alle verantwoordelijke bewindspersonen alsmede alle SDG collaborerende royals en dignitarissen, ambtenaren en derden.

2.4. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, bevestigt en bekrachtigt, dat de Staat der Nederlanden en haar trusted third parties zoals het RIVM, de geïnfiltreerde UN, de WHO, de WEF, en alle SDG geaffilieerde organisaties en ondernemingen, volledig aansprakelijk zijn voor dood met voorbedachte rade en dood door schuld alsmede voor alle directe en indirecte, immateriële en materiële schade en alle directe en indirecte inkomstendervingen van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap.

Waarvan akte opgemaakt en betekend,

8 december 2020.

Hoge Raad van de Kinderen

SURREXI IURE HEREDITARIO RECHTSGEBIED

………..

#no_consent_capitis_diminutio_maxima #no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law #no_consent_ultra_vires_company_rule_of_law #hogeraadvandekinderen #hogeraaddernederlanden #statengeneraal #RIVM #SDG #UN #EU #WHO #WEF

Scroll to Top